Verwelkoming

Beste ouders,

Wij zijn blij dat u voor VGB Sint-Lambertus Nossegem hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Een school kiezen is een belangrijke beslissing. Naast thuis is de school de plaats waar een kind het meest tijd doorbrengt. Daarmee is de school uw belangrijkste partner in de opvoeding van uw kind(eren).

Het hele schoolteam zal zich ten volle inzetten om uw kind alle kansen te bieden dat het nodig heeft om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. U mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Met persoonlijke, individuele aandacht voor elk kind proberen wij een klimaat te creëren waar ieder kind zich goed bij voelt.

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Als ouder draagt u immers de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Wij willen u vragen uw kind steeds aan te moedigen in zijn werk en er op toe te zien dat het de leefregels van de school naleeft. We hebben meer kans op slagen wanneer de ouders en het schoolteam op pedagogisch vlak gelijklopend handelen en denken!

Deze brochure bevat concrete tips en afspraken die belangrijk zijn bij het begeleiden van uw kind en praktische informatie die nodig is voor een goede schoolwerking. Met deze brochure willen we een helpende hand bieden aan alle ouders die hun kind(eren) toevertrouwen aan onze school. Zij geldt tot er een nieuw exemplaar wordt ingevoerd. Gelieve dit document dus zeer zorgvuldig te bewaren.

Bij vragen en problemen kan u steeds terecht bij de leerkracht van uw kind, de zorgbegeleider of de directie. Het is heel belangrijk om samen zo snel mogelijk naar een zinvolle oplossing te zoeken.

Wij hopen te mogen rekenen op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk en wensen u, ouders en uw kind een fijne schooltijd toe op onze school!

Hartelijke groeten

Het Sint-Lambertusteam