top of page

LEERLINGEN

RAAD

De leerlingenraad is een platform van leerlingen, voor leerlingen. Leerlingen kunnen er hun licht opsteken, suggesties doen, deze met anderen bespreken, activiteiten organiseren en aan projecten meewerken. De school kan er haar oor te luister leggen bij de leerlingen en met hen de thema's bespreken die voor hen van belang zijn. De leerlingenraad wordt samengesteld uit telkens twee leerlingen per klas van de lagere school. Die worden door de leerlingen van de klas bij het begin van het schooljaar verkozen. De verkozenen komen dan naar de leerlingenraad tot het einde van het schooljaar.

 

De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer om de twee maanden onder het voorzitterschap van meester Michael.

bottom of page