top of page

VCLB

Elke school is verplicht een samenwerkingscontract af te sluiten met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Voor onze school is dat Vrij CLB Leuven, Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven, tel. 016 28 24 00. Het CLB wil bijdragen tot het verhogen van het welbevinden van leerlingen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders en de school. Het CLB werkt op vier domeinen:

Leren en studeren

Preventieve gezondheidszorg

Psychisch en sociaal functioneren

Schoolloopbaanbegeleiding

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor elke leerling is er een multidisciplinair dossier met alle gegevens die over uw kind op het CLB aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het dossier de leerling volgt.

Meer info over het CLB Leuven vindt u op www.vclbleuven.be

bottom of page